top of page

ARTIKLAR

Grafisk Udveksling.jpg

Vårt vernissagebild till båda utställningarna. Vi använde oss av Anne Mate Overaas mun som symbol. Vernissagekort blev i form av en tatuering med en stämpel bakom.

GRAFIK NYTT / GRAFISKA SÄLLSKAPET

GRAFISK UDVEKSLING / Process och performance med en grafisk utgångspunkt

Vi var 10 konstnärer / grafiker som blev inbjudna till ett interskandinaviskt projektav Anne Louise Blicher och Åse Eg Jørgensen. Projektets intentioner var att utforska olika grafiska former och uttryck, med fokus på språk - både som kroppsspråk och talspråk. Projektets fokus var både processen i seminariet och i verkstaden lika mycket som grafiken. Det handlade om att kommunicera och agera tillsammans. Grafiken, slutresultatet, skulle visas på de två utställningarna i Köpenhamn och Stockholm.

   Anne Louise och Åse hade sökt och fått pengar från olika håll - Statens konstfond, Dansk-Svenska samarbetsstiftelsen, Svenska Danska kulturfonden och Grosser L.F. Foghs fond - så vi som åkte långt och bodde på vandrarhem / hotell fick allt betalt. Även hyran av KKV, allt material, fika, luncher och en middag ingick i projektet. Otroligt generöst.

 

 

DAG 1 / PRESENTATION & PERFORMANCE: 

Vi träffades iGrafikeres hus, Sølvgade 14 i Köpenhamn och bjöds på fika och där vi alla hälsade på varandra. Alla hade med grafik, objekt, datorer m.m. och var och en fick ca 10 min på sig att förbereda sin presentation. I ena rummet presenterade konstnären sig för gruppen medan nästa deltagare förbereddes sig i den andra våningen. Det gick förvånansvärt bra där vi alla höll tiderna. 

   Flera hade förberett en performance, andra valde att sätta upp eller lägga sina bilder på olika sätt utifrån rummet och sen prata om bilderna.Lite läskigt att vara sist. Men jag satte upp mina (färgglada) bilder i rummet på olika nivåer och berättade hur jag jobbar. Det var ett mycket effektivt sätt att presentera oss för varandra. Det funkade väldigt bra på grund av Grafikeres hus uppbyggnad med två rum på olika våningar. I pauserna fick vi Åses goda hembakta kakor med kaffe och senare ärtsoppa. Det höll också energin uppe.

   Vi hade otroligt kul med mycket skratt men också en del allvarsamma samtal. Så mycket bra bilder vi fick se och spännande presentationer vi fick uppleva. Jag hade bara träffat Christel Hansson en gång tidigare på Grafik i Väst, så för mig var alla nya bekantskaper både personligen och deras verk. Alla var väldigt generösa med att berätta om sitt arbete.

 

13: 00-13: 20 Cecilia Enberg (rum A)

13: 25-13: 45 Anne Marte Overaa (rum B)

13: 50-14: 10 Anne Louise Blicher (rum A)

14: 15-14: 35 Søren Kastalje (rum B)

14: 40-15: 00 Megan Adie (rum A)

15: 05-15: 25 Nalini Printz (rum B)

15: 30-15: 50 Hilda Lindström (rum A)

15: 55-16: 15 Mette Borup Kristensen (rum B)

16: 20-16: 40 Jørgen Munck (rum A)

16: 45-17: 05 Christel Hansson (rum B)

17: 10-17: 30 Åse Eg Jørgensen (rum A)

17: 35-17: 55 Marie Palmgren (rum B)

 

 

DAG 2 / SEMINARIUM & WORKSHOP:

Vi träffades återigen i Grafikeres hus. De bägge initiativtagarna till seminariet / workshopen höll varsitt föredrag. Anne Louise Blicherpresenterade konstnärer som arbetar med grafik och med kroppen som uttryck. Otroligt intressant! Bl.a Tony Orrico och Priscilla Romero som bägge arbetar med kroppen i sin grafiska process.

   Vi hade därefter en gemensam övning där vi alla använde kroppen och tecknade fysiskt tillsammans och förhöll oss till vår partner på andra sidan bordet. (På liknande sätt jobbade vi sedan med monotypi på KKV i Malmö).

 

Därefter visade Åse Eg Jørgensenexempel ur böcker och artist´s books och pratade om bokstäver och språk.Vi prövade därefter att stämpla med olika typsnitt och det sattes upp på väggen. Väldigt roligt. Dessa texter införlivades senare i våra gemensamma artist´s books.

 

 

DAG 3 – 5 / WORKSHOP PÅ KKV MALMÖ:

Vi träffades på hållplatsen Triangeln och vi som aldrig varit på KKV i Malmö blev guidade dit. Vera Ohlsson presenterade verkstaden och alla maskiner m.m. Vilken verkstad! Hit vill jag tillbaka.

 

Vi diskuterade över fika (och croissanter) hur vi skulle lägga upp arbetet med gemensamma tryckprocesser. Några riktlinjer sattes upp genom orden DIALOG, KROPP & SPRÅK:

• Arbeta med språket – svenska / danska

• Arbeta med kroppen och rista tillsammans på stora plaster

• Trycka på varandras grafik

Sen drog vi igång! 

 

I tre dagar arbetade vi intensivt på alla bord och pressar där våra egon suddades ut. Otroligt nyttigt. Tänka nytt och pröva nya material. Och ännu mer tryckning långt in på kvällen. Ingen ville gå ut och äta och dricka öl / vin - alla ville bara jobba. Jørgen Munck hade nog kunnat jobba hur länge som helst - gick sist och kom först. 

   Christel Hansson som är van torrnålstryckare, tog sig an våra plastskivor där vi ristat på två olika sätt utifrån kroppens rörelse - ”torrnåls-gymnastik”. Linjerna blev varierande då vi tryckte olika hårt utifrån vår egen kropp. Blev två stora vackra blad.

   Cecilia Eneberg, Hilda Lindström och Anne Marte Overaa höll mest till i screentrycksverkstan. Några fokuserade på letterpressen och många av oss tryckte på den fantastiska elektriska djuptryckspressen. Det blev en hel del högtryck, stämpling, frottage. Men också gemensamma monotypier där bl.a Mette Borup Kristensen och Anne Louise fick ihop en vacker serie.

 

Megan Adie som är utbildad att trycka med Letterpessen och som kan den utan och innan, visade oss hur vi skulle trycka med bokstäver. Sista dagen sammanställde Megan en mängd artist´s books utifrån alla våra tryck. Ingen bok blev den andra lik. En fröjd att se henne arbeta med kniv, skalpell och linjal. 

   Søren Kastalje genomförde ett projekt där han sydde in våra hårstrån (!) i sin hand och använde sig av bl.a fotografierna i sina tryck. Läs hans egen beskrivning av processen.

   Alla tryckte med olika tekniker och bytte blad med varandra. Att trycka på varandras grafik tar emot lite men snart var vi igång. I en gemensam hög lades all grafik som vi kunde trycka vidare på. Trycken sattes in i Letterpressen och fick text. Och tvärtom. Alla experimenterade hej vilt. Ibland hade någon en idé och så gick alla igång och prövade det gemensamma projektet. 

   SÅ mycket grafik det blev på tre dagar! Hela gången fylldes utanför med alla bladen. Sista dagen fick vi lägga lappar på de verk vi tyckte bäst om. De bladen blev sen det som plockades fram vid hängning både i Köpenhamn och Stockholm.

 

Det ska sägas att det blev en hel del diskussioner och missförstånd med våra språk danska och svenska (och norska och engelska). Men det hörde till. Vi gav oss tid att prata och förstå. Det var otroligt givande med alla vår gemensamma erfarenheter utifrån grafiken och relationer. Ibland kom engelskan in då något speciellt behövde klargöras.

   De danska grafiker som bor i Köpenhamn har ingen kollektivverkstad så för dem var detta en  möjlighet att komma i kontakt med och söka till KKV i Malmö. Att pendla mellan Malmö och Köpenhamn går fort. 

   Även jag som bor i Mölndal har möjlighet att arbeta i Malmö tack vare att jag är medlem i KKV i Göteborg. Att få arbeta där en vecka och fokusera helt på mitt arbete – troligtvis en artists´s book - är något som jag definitivt vill göra i framtiden.

 

 

UTSTÄLLNINGAR I KÖPENHAMN & STOCKHOLM:

1 – 10 december 2018 på Grafikeres hus i Köpenhamn 

19 januari - 2 feb 2019 i Moriska rummet på Grafiska Sällskapet i Stockholm

 

Anne Marte Overaas mun som trycktes på många av våra gemensamma blad fick bli vår symbol. Vernissagekortet blev tatueringar som vi både vi och våra besökare flitigt använde.

   Det blev två helt olika utställningar p.g.a av lokalerna och hur vi presenterade verken. På Grafikeres hus blev det mer grupper av de olika teknikerna. Viktigt att de hängde ihop och inte störde varandra. Det blev en ganska fri och luftig hängning. Nalini Printz och jag hade artist´s books med oss som vi hade sammanställt efter KKV. 

   Vernissagen i Köpenhamn blev för oss svenskar en väldigt ”dansk” upplevelse. Hängning samma dag, vernissage lite oväntat på en söndag och glögg, öl och danska kakor. Trots regn så kom det massa besökare både från Malmö och Köpenhamn. Så kul!

 

I Stockholm hängde vi på fredagen bladen som en stor installation i Moriska rummet. Det flyttades om och komponerades tills vi alla var nöjda. En riktigt kul hängning där än en gång egot sattes åt sidan – helheten var viktigare. 

   På lördagen hade vi en performance på galleriet (då flera av besökarna i Köpenhamn berättade att de hade velat se det). Att flera arbetar med performance och med kroppen i sitt eget uttryck var något som vi fokuserade på just vid våra gemensamma presentationer. Så nu valde vi att även göra en gemensam performance på vernissagen.  

  Valet föll på Megan Adies poetiska pappers-performance som vi fick utföra första dagen på seminariet. Att papper kan låta vet vi alla. Men att papper kan bli musik var en upplevelse. Varje papper hade olika egenskaper och skala och Megan hade tryckt i letterpressen på varje papper hurvar och en skulle hantera papperet. Megan (som även är musiker) dirigerade oss via en datorskärm då hon inte kunde närvara i Stockholm. Det blev återigen en häftig upplevelse då vi återupplevde ”Pappers-orkestern”.

 

Alla är vi otroligt nöjda med hela upplevelsen av projektet GRAFISK UDVEKSLING / Process och performance med en grafisk utgångspunkt. Ett spännande och välplanerat initiativ av Anne Louise Blicher och Åse Eg Jørgensen.

   Ett minne för livet som förstärkt min inställning om vad grafik är. Jag anade det innan men fick det nu bekräftat - Grafik är gemenskap.

 

Marie Palmgren  

Mölndal 190429

Tuff_Lady.jpg

TUFF LADY, collografi (känningen) och litoplåt (teckningen), bildyta 20 x 20 cm, upplaga. Problemet är passningen i kopypartryckspressen där jag tryckte. Men jag kom på ett superpass-system. Nöjd! 

BLANDTEKNIK / GRAFIK I VÄST

Att teknikbeskriva ett grafiskt blad med ”blandteknik” kan ha flera orsaker: 
• För att konstnären vill förstärka ett utryck i bilden med två eller flera olika tekniker.
• Konstnären väljer olika material för att få ner kostnaden på det grafiska bladet och / eller vill förenkla tryckprocessen.
• Där finns ett behov hos konstnären att experimentera och undersöka olika grafiska tekniker i sin egen konstnärliga utveckling. 
• Ibland vet konstnären inte vad hen skall skriva för teknik på sitt blad eller det blir för långt och då passar blandteknik in alldeles utmärkt.
• Att det inte är en upplaga utan ett unikt tryck kan betyda att det är blandteknik – men inte alltid.
• Och ibland sammanfaller alla dessa punkter…

 

Att förstärka uttrycket i bilden
Man kan kombinera många olika djuptryckstekniker såsom kartongtryck och etsning och fotoetsning. De har alla olika specifika uttryck både i linjen och ytan och kan tillsammans skapa ett helt nytt uttryck. Många konstnärer idag använder just de nya fotoetsningsteknikerna fotopolymer och ImagOn (riston) i kombination med etsning för att kunna få in det fotografiska uttrycket i bilden. I ihop med kartongtryck som är mer måleriskt blir kontrasten ännu tydligare. 
   Att kombinera två helt olika trycktekniker t.ex djuptryck och genomtryck (screentryck) eller plantryck (litografi) och högtryck (trä-och linoleumsnitt) funkar också. 
   Idag när det finns vattenlösliga färger att tillgå till alla tekniker går det alldeles utmärkt att kombinera på olika sätt. 

 

Kombinera olika material för att få ner kostnaden
Kopparplåt är dyrt - idag jättedyrt. Att då bygga upp bilden med t.ex kartongtryck först och sen där teckningen och skärpan skall vara ta som sista plåt en torrnål eller etsning är både ekonomiskt och praktiskt. Kartongtryck är billigt material. Idag finns även plast att använda när man ristar i torrnål som får ner kostnaden rejält.

   Att kombinera kartongtryck och etsning har jag gjort ganska mycket. Problemet är att kartongen är lätt att ha sönder och tål inte lika många tryck som plåten. Då kan man stå där med en förstörd kartong mitt i upplagan. För krånglar gör det alltid…
   När det krånglade nyligen med fotoetsningen så tog jag istället en litoplåt och belyste, klippte rent runt bilden, färgade in den som litografi och tryckte den som en etsning i koppartryckspressen. Kroppen är en lackad kartongbit som jag valsar en röd färg på. Bilden blev väldigt ren i sitt uttryck då det röda begränsas bara till klänningen. Detta är ett tvåfärgstryck. 

   För mig var detta det enklaste sättet att trycka bilden på och det avgjorde (se bild). Uttrycket blev en bonus. Som grafiker tänker jag alltid på kostnaden och att göra det så enkelt och praktiskt som möjligt. Det är en utmaning som jag alltid strävar mot.
 

Behovet av att experimentera och undersöka olika grafiska tekniker
Jag upplever att många grafiker älskar teknik. Man gillar olika tekniska utmaningar i arbetet med bilden men även den trycktekniska. Att då experimentera och undersöka nya tekniker och se vad de kan tillföra ens eget bilduttryck är spännande. Helt plötsligt kan man ha hittat en helt ny favoritteknik! 

Blandteknik är en kombination av flera tekniker
Vet inte konstnären vad hen skall skriva för att beskriva sitt blad så funkar ”blandteknik” alldeles utmärkt. En del grafiker skriver förutom upplaga, namn, titel och årtal sin teknik på bladet och då kan en lång rad bli för mycket och då passar blandteknik bra.
   Men där finns en rad olika kombinationer utöver de trycktekniska som också kan passa in under begreppet ”blandteknik”: kollage, monotypi, handkolorering, teckna med penna på bladet, prägling, att sy i sitt blad, bladguld, tryck på kopia, limma på tyg, skära hål i bladet m.m. 
   Det är alltid upp till konstnären att skriva och benämna sitt blad.

 

Upplaga eller inte
Om man ser att det står ”blandteknik” på ett blad kan det ibland betyda att man inte kan trycka fler än ett ex. Då står det oftast 1/1. Att kombinationen av alla tekniker har gjort det helt omöjligt att trycka en upplaga. Eller är konstnären helt enkelt inte intresserad av upplagetryckning. Det grafiska bladet blir mer som en målning.
   Några grafiker gör tillägg med broderi, måleri, bladguld m.m. och det är då svårt att få bladen att bli lika. Att då välja blandteknik och 1/1 är ärligast mot kunden.
   Men självklart finns det undantag. Det går alldeles utmärkt att trycka upplagor i tekniken ”blandteknik”. Mycket handlar om planering och vad man vill ha för uttryck.

Att som nyfiken betraktare och eventuell kund kan det ibland bli förvirrande med alla tekniker. Vi som är grafiker älskar att kolla nära på bladet och försöka lista ut hur det är uppbyggt. Att då skriva ”blandteknik” kan bli både frustrerande för betraktaren men också rätt lugnande. Bilden är i fokus – inte tekniken.

Marie Palmgren, grafiker
Mölndal dec 2015

Länk nedan till Grafik i Väst för att se mer bilder i min artikel om blandtekniker. Där finns också andra teknikbeskrivningar: högtryck, djuptryck, plantryck, genomtryck, artists books och kvalitetsutskrifter.

bottom of page